Vrijwilligers Home – start – JGZ Zuid-Holland West – Zoetermeer

JGZ Zuid-Holland West

Wat doe jij

 • Je biedt jonge gezinnen een steuntje in de rug op verschillende vlakken.
 • Je geeft praktische tips en adviezen omtrent opvoeding.
 • Je biedt een luisterend oor/vriendschap.
 • Je biedt (praktische) ondersteuning, zoals het helpen maken van een planning, het wegwijs maken in de gemeente, samen met de kinderen spelen/lezen, samen naar de speeltuin, het netwerk van het gezin vergroten, etc.
 • Jouw profiel

 • Je beschikt over goede contactuele eigenschappen en je hebt ervaring met (het opvoeden van) kinderen.
 • Je kunt je goed inleven in anderen.
 • Je komt regelmatig bij het gezin thuis voor een langere periode ( 3-4 uur per week en max. 1,5 jaar).
 • Je bent bereid tot het volgen van scholing en het bijwonen van terugkombijeenkomsten.
 • Vrijwilligers die naast de Nederlandse taal ook een andere taal spreken (zoals bijvoorbeeld: Farsi, Arabisch, Berbers, etc.) nodigen wij ook van harte uit om te reageren.

  Wat wij bieden

 • Een voorbereidende training voor nieuwe vrijwilligers.
 • Terugkombijeenkomsten en scholing.
 • Zomeruitje en kerstuitje.
 • Een gezellig, betrokken en professioneel team van vrijwilligers.
 • Ondersteuning vanuit de coördinator op verschillende vlakken.
 • Reiskosten vergoeding van en naar gezinnen toe.
 • Integriteit

  Wij hechten als organisatie veel waarde aan integriteit, het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt daarom onderdeel uit van het sollicitatieproces.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: