Voorzitter Centrale Cliëntenraad Verwanten – Zoetermeer – Ipse de Bruggen – Zoetermeer

Ipse de Bruggen

Voorzitter Centrale Cliëntenraad Verwanten

IPH09479 Zet je in voor de ontwikkeling van de medezeggenschap en belangen van mensen met een verstandelijke beperking als voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Verwanten bij Ipse de Bruggen!

Wie zijn wij

Bij Ipse de Bruggen draait alles om de bijzonderheid van elk individu. Met 380 locaties in heel Zuid-Holland bieden we een veilige thuisbasis, leer- en werkplekken en behandeling aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Onze visie, vastgelegd in het ‘Manifest’, streeft naar meer regie en zeggenschap voor onze cliënten. We gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, met de nadruk op nabijheid en eigen verantwoordelijkheid voor medewerkers.

Ipse de Bruggen streeft ernaar dat cliënten hun stem laten horen, zowel in hun dagelijks leven en interacties met begeleiders als in beleids- en organisatorische kwesties. De Centrale Cliëntenraad Verwanten (CCRV) vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Ipse de Bruggen, zoals vastgelegd in de WMCZ-2018 en de Jeugdwet.

Martin Mostert, lid van CCRV: “De CCRV is een leuke en goede club mensen die met elkaar, vanuit allerlei verschillende deskundigheden samengesteld, tot een mooi resultaat kan komen. En daarmee wordt een positieve invloed uitgeoefend in het belang van de cliënten en hun (goede) zorg.”

Jouw rol als onafhankelijk voorzitter CCRV

Als onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Verwanten (CCRV) fungeer je als verbindende schakel tussen verschillende belanghebbenden: het Raad van Bestuur, CCRV-leden, management en lokale cliëntenraden. Jouw leiderschap in de centrale cliëntenmedezeggenschap staat garant voor actieve betrokkenheid bij de achterban. Je draagt bij aan gedragen besluitvorming door diverse inzichten te integreren, met een focus op de kwaliteit van zorg voor cliënten en het beleid van Ipse de Bruggen. Jouw taken omvatten onder andere het voorzitten van vergaderingen, onderhouden van contacten met relevante partijen, vertegenwoordiging van de CCRV binnen en buiten de organisatie, en het aansturen van de ambtelijk secretaris. Ook ben je gemotiveerd om mede zorg te dragen voor verdere professionalisering van de medezeggenschap door cliënten.

Het is belangrijk dat je geen persoonlijke relatie hebt met een van de cliënten van Ipse de Bruggen.

Jouw profiel

Als onafhankelijk voorzitter bij de Centrale Cliëntenraad Verwanten heb je:

 • Ervaring in bestuurlijke functies, inclusief voorzitterschap.
 • Inzicht in en gevoeligheid voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Affiniteit met zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.
 • Visie op medezeggenschap en de zorgsector.
 • Kennis van relevante wetgeving zoals WMCZ, WLZ, WMO en Jeugdwet.
 • Sterke relationele, communicatieve en redactionele vaardigheden.
 • Beschikbaarheid, senioriteit, energie en besluitvaardigheid om deze cruciale rol te vervullen.
 • Mirelke Spee – Faasen, ambtelijke secretaris CCRV: “Als voorzitter en ambtelijk secretaris vormen we samen niet alleen de drijvende kracht achter onze raad, maar zijn wij ook de steunpilaren voor onze leden (en vrijwilligers). Efficiënt vergaderen is belangrijk, maar we hebben ook oog voor de persoonlijke situatie van de leden.”

  Wat wij bieden

  De functie van voorzitter van de CCRV vereist een toewijding van ongeveer 10 tot 15 uur per week. De benoeming is voor een periode van 4 jaar en kan eventueel eenmalig verlengd worden. Er wordt een vergoeding geboden voor de verrichte werkzaamheden. De vergaderingen vinden meestal plaats op ons Servicekantoor in Zoetermeer, maar kunnen ook op andere locaties in Zuid-Holland worden gehouden.

  Onze huidige voorzitter zal haar functie neerleggen per 31 december 2024. Bij voorkeur streven we naar een overlappingsperiode, zodat de nieuwe voorzitter direct op 1 januari 2025 actief kan zijn en op de hoogte is van alle onderwerpen waar we ons mee bezighouden.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: