Vacature voorzitter vrouwen-/meidenafdeling – sv DSO Zoetermeer – Zoetermeer

sv DSO Zoetermeer

Voorzitter

28-01-2024

Vacature voorzitter vrouwen-/meidenafdeling

De Vrouwen-/ meiden afdeling is een florerend onderdeel van de svDSO. De afdeling kent een enthousiaste commissie en is in verdere ontwikkeling.
De functie ‘voorzitter vrouwen-/ meiden afd’ komt per 1 juli 2024 vacant. Wij zoeken daarom naar kandidaten met goede organisatorische en communicatieve vaardigheden. Vanzelfsprekend wordt gezorgd voor een warme overdracht.

Zie verder voor de inhoud van deze functie:

1.) De ‘voorzitter vrouwen-/ meiden afdeling’, rapporteert aan het Dagelijks Bestuur van de svDSO en werkt daarbij samen voor wat betreft de verdere ontwikkeling van de afdeling.
2.) Is ‘voorzitter van de vrouwen-/ meiden ’ en werkt daarbij nauw samen met de hoofdleiders en overige leden van de commissie.
3.) Handelt en toont zich actief betrokken bij de ‘dagelijkse’ gang van zaken binnen de afdeling en ondersteunt daarbij de hoofdleiders.
4.) Bewaakt de (DSO- en algemeen gangbare) normen en waarden binnen de afdeling en handelt zonodig ’streng maar rechtvaardig’, in kwesties waarbij sprake is van wangedrag en incidenten (op en rond de velden).
5.) Werkt in voorkomende gevallen samen met de Ledenadministratie.
6.) Stemt in voorkomende gevallen af met de voorzittervan de Jeugd afdeling (jongens).

Over het hele seizoen genomen kost dit gemiddeld ca. 4 uur per week. Vanzelfsprekend wordt je in de eerste periode zorgvuldig ingewerkt en extra ondersteund. De huidige voorzitter blijft hiervoor desgewenst een periode beschikbaar als adviseur en voor guiding.

Wat krijg je er voor terug :
– Een plezierige tijdbesteding, waarin communicatie en samenwerken de boventoon voeren.
– Collegiale en prettige samenwerking met de collega’s van de vrouwen-/ meiden commissie.

Kandidaten kunnen voor een eerste gesprek contact opnemen met Marion Karel of stuur een email naar 

Als afronding van de procedure volgt een gesprek met een lid van het Dagelijks Bestuur.

Lees hier meer

Deel deze vacature: