Technisch administratief medewerker – Olympia – Zoetermeer

Olympia

Bedrijfsomschrijving

De organisatie waar je zal gaan werken betreft eensemi-publieke organisatie gevestigd te Zoetermeer. Deze organisatiezet zich in voor de bevordering van helder drinkwater ten behoevevan 1,3 miljoen klanten in het Zuid-Hollandse gebied. Daarbijhouden zij zich tevens bezig met het beheer van natuurlijkeecosystemen binnen de gebieden waar drinkwater wordtgewonnen.

Je wordt onderdeel van een teambestaande uit technici, werkvoorbereiders en administratievemedewerkers. Een plezierige werksfeer kenmerkt dit team, allecollega’s gaan erg gemoedelijk met elkaar om en er sprake is vaneen hands-on mentaliteit.

De werklocatie isgelegen naast het station en dus makkelijk te bereiken met het OV,daarnaast is er ook mogelijkheid om gratis te parkeren. Daarnaastwerk je binnen deze functie reguliere kantooruren van maandag toten met vrijdag, waarbij je kunt kiezen tussen een werkweek van 32of 40 uur.

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever in Zoetermeer zijn we op zoeknaar een gedreven en betrokken administratief medewerker die nietalleen nauwkeurig en proactief is, maar ook affiniteit heeft mettechniek. Als jij ervaring hebt in het zorgvuldig verwerken vanadministratieve gegevens en je het leuk vindt om rechtstreeks incontact te staan met klanten en technische teams, dan ben jijdegene die we zoeken!

Jouw werkzaamheden bestaanonder andere uit:

 • Invoeren vanmeterstanden enwaterverbruiksgegevens;
 • Opstellen en versturenvan facturen;
 • Assisteren bij het opstellen vantechnische rapporten, specificaties enhandleidingen;
 • Beheren van afspraken,planningen en communicatie voor technischeteams.
 • Fungeren als het eerste aanspreekpuntvoor klanten bij administratieve vragen enverzoeken;
 • Coördineren van projecten, inclusiefhet bewaken van deadlines en communiceren met internebelanghebbenden;
 • Bijdragen aan het verbeterenvan administratieve processen en efficiëntie binnen de technischeafdeling.
 • Samenwerken met monteurs enwerkvoorbereiders voor een soepele uitvoering van technischewerkzaamheden.

Zoek je een uitdagenderol waarin elke dag anders is? Maak je geen zorgen over verveling,want met dit diverse takenpakket is elke dag een nieuwe kans om teleren en te groeien. Ben jij klaar voor een dynamische en leerrijkefunctie? Aarzel dan niet langer en solliciteer vandaag nog onderaandeze pagina!

Functie-eisen

 • Je hebt enige kennis vanleidingaansluitingsprocessen;
 • Je hebt minimaaleen afgeronde MBO 3 opleiding, bij voorkeur in civiele techniek ofvergelijkbare studie;
 • Je hebt uitstekendeadministratieve skills, nauwkeurigheid bijgegevensverwerking;
 • Je hebt sterkecommunicatieve vaardigheden in hetNederlands;
 • Je bent bereid om een VerklaringOmtrent het Gedrag (VOG) teoverleggen;

Arbeidsvoorwaarden

 • Bruto maandsalaris tussen €2884,- en€3811,- in schaal 6 bij een fulltimewerkweek;
 • 25 vakantiedagen op basis van een40-urige werkweek;
 • Na 8 gewerkte weken toegangtot een goede pensioenregeling viaOlympia;
 • Kansen voor persoonlijke enprofessionele groei;
 • Een uitdagende rol binneneen dynamisch bedrijf in een prettigewerkomgeving.
 • Een IPhone voor zowel zakelijkals persoonlijk gebruik;
 • Ontspanningsruimtevoor zowel mentale als fysiekeactiviteiten;
 • Toegewezen contactpersoon bijOlympia voor ondersteuning.

Lees hier meer

Deel deze vacature: