Jeugdconsulent caseloadteam – Matchpartner Werving en Selectie – Zoetermeer

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Wil jij het verschil maken in het leven van mensen?Als je werkt voor de afdeling sociaal domein binnen deze gemeente,sta je klaar voor een groot aantal inwoners. Hier krijg je alleondersteuning om bij te dragen aan een vriendelijkere stad waar zesamen problemen oplossen en voorkomen. Je luistert naar deinwoners, bent betrokken en biedt een helpende hand aan mensen diedat nodig hebben. In je werk herken je precies wanneer maatwerkvereist is en wanneer je moet ingrijpen om de inwoners te helpen.Bouw met mee aan een sociale stad en aan je eigenontwikkeling.

OverMatchpartner

Matchpartner is een gespecialiseerdbureau dat zich bezighoudt met werving & selectie, detachering,en advies en projecten. Ons streven is een duurzame match tecreëren tussen kandidaten en opdrachtgevers, waarbij we aandachthebben voor jou als individu achter het cv. Dit realiseren we doormiddel van onze expertise, ervaring en gerichtheid op de volgendespecialismen: Arbo & Verzuim, Zorg & Welzijn, Gemeente enOnderwijs.

Functieomschrijving

Als Jeugdconsulent Caseload voer je gesprekken metgezinnen die hulpvragen hebben.

Vanuit je kennisen ervaring binnen de jeugdzorg kun je goed met hen meedenken enoplossingen zoeken. Daarbij ga je uit van de eigen kracht en regievan de inwoner. Daar waar mogelijk wordt passende hulp ingezetvanuit het ‘voorveld’, daar waar nodig weet je passende engespecialiseerde hulp in te zetten. Samen met het gezin stel je eenondersteuningsplan op. En je weet het gezin te motiveren en testimuleren.

In het caseloadteam, waarin jewerkzaam bent, omvat je taken onder andere:

  • Voeren van gesprekken met gezinnen die ondersteuningnodig hebben of die zijn doorverwezen via een VeiligThuis-melding.
  • Opstellen vanondersteuningsplannen voor gezinnen met complexeproblematiek.
  • Fungeren als casusregisseur voorde gezinnen in je caseload.
  • Coördineren vanmultidisciplinaire overleggen.
  • Afhandelen vanmeldingen bij Veilig Thuis en samenwerken met jeugdbescherming bijcasuïstiek.

Met detoenemende vraag naar lokale ondersteuning vanuit Veilig Thuis enSave, vanwege landelijke ontwikkelingen in dejeugdbeschermingsketen, wordt binnen ons team en samen met de regiogewerkt aan doorontwikkeling. We zijn op zoek naar iemand metervaring in het werken met complexe gezinssituaties, zoalsmoeilijke echtscheidingen of zorgen over de veiligheid vankinderen.

Functie-eisen

  • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelorniveau;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbarewerkervaring in de afgelopen 6 jaar als Jeugdconsulent;
  • Een geldige SKJ registratie.

Arbeidsvoorwaarden

Wat kun je nog meer verwachten vanMatchpartner?

Bij Matchpartner behandelen wekandidaten vertrouwelijk en streven we ernaar om op maat de juisteondersteuning te bieden. We nemen een proactieve houding aan enzullen op basis van jouw profiel en voorkeuren kansen creëren bijonze klanten.

Lees hier meer

Deel deze vacature: