Data Steward – Ministerie van Defensie – Zoetermeer

Ministerie van Defensie

Ben jij een data-professional die wil bijdragen aan de doorontwikkeling van de AIVD en MIVD tot datagedreven organisaties? Ben je gedreven om samen met ons te werken aan Data Management-initiatieven die de inlichtingenteams beter, efficiënter en eenvoudiger hun werk laten doen?
Als Data Steward ben je binnen een specifiek datadomein (bijvoorbeeld data uit hacks of kabelinterceptie) verantwoordelijk voor de datakwaliteit en gegevensverwerking. Hiervoor werk je samen met enerzijds de inlichtingenteams (‘afnemers’) en anderzijds de afdelingen waar data wordt verworven, en waar data wordt ontsloten. Je hebt een goed beeld van de rol die data speelt in de processen van de diensten. Op basis hiervan initieer en implementeer je verbetervoorstellen, rapporteer je issues/incidenten en fungeer je als aanspreekpunt voor de datakwaliteit binnen je domein. Een helicopterview en goed stakeholdermanagement zijn hierbij erg belangrijk.
Binnen je domein ben je ook de expert als het gaat om de toepassing van wet- en regelgeving op de gegevensverwerking. Je vertaalt deze regels naar concrete requirements voor zowel processen als data en adviseert over de implementatie hiervan. Hiervoor ben je op de hoogte van welke data beschikbaar is, hoe en waar deze is opgeslagen, en hoe deze kan worden ingezet. Vanuit die positie vervul je een brugfunctie tussen de technische teams en de business.

Lees hier meer

Deel deze vacature: