Coördinerend strategisch HR business partner – SBB – Zoetermeer

SBB

Bedrijfsomschrijving
Jemaakt deel uit van een gedreven en enthousiast HR-team binnen eeninformele en open organisatiecultuur. Het HR-team bestaat uitHR-advies, Recruitment, personeels- en salarisadministratie,HR-inkoop, functioneel beheer en de SBB Academie. Een team van ca.25 medewerkers.

Functieomschrijving
Wil jijeen betekenisvolle baan waarin je het verschil maakt? Kan jijschakelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau? Bekijkdan onze vacature. We kijken ernaar uit van je te horen!Alscoördinerend strategisch HR business partner heb je een veelzijdigeen actuele rol. Je bent een sleutelfiguur in het definiëren envormgeven van onze lange termijn HR-strategie, waarbij je zorgtvoor een integratie met de strategische doelen van SBB. Jecoördineert niet alleen de ontwikkeling van de HR-strategie, maarook de borging en implementatie ervan. Je bent de drijvende krachtachter het omzetten van strategische doelen naar concreteHR-initiatieven en beleidsmaatregelen. Schakelen op verschillendeniveaus is voor jou een tweede natuur. Of het nu gaat omstrategische, tactische of operationele zaken, jij weet je als eenstevige gesprekspartner te profileren. Je communiceert helder enresultaatgericht en bent in staat om verbindingen te leggen metverschillende teams en afdelingen binnen de organisatie. Dezeverbindingen zijn cruciaal om draagvlak te creëren en deHR-strategie succesvol te implementeren. Als de rechterhand van deHR-manager fungeer je als sparringpartner en adviseur je bij hetnemen van strategische beslissingen.

Alsleidinggevende van het HR-adviescluster ben je niet alleenverantwoordelijk voor het aansturen van het team van HR-adviseurs,maar ook voor het inspireren en motiveren van je teamleden. Jestimuleert hen om het beste uit zichzelf te halen en draagt zo bijaan een positieve werkomgeving waar werk-/privébalans centraalstaat.

Functie-eisen
Met een robuuste en vastberaden persoonlijkheid ben je instaat om doortastend op te treden en verschillende partijen teverenigen. Je beschikt over actuele kennis binnen het HR-vakgebied,waardoor je een waardevolle sparringpartner bent voor HR-advies, dedirectie en het managementteam. Bovendien ben je resultaatgerichten weet je jouw team effectief te leiden naar succes. Dit bereik jedoor middel van motivatie, inspiratie en het schenken vanvertrouwen aan je collega’s.

Wij zoekeneen gedreven professional met:

– WO denk-en werkniveau.
– Aantoonbare ruime ervaring in eenvergelijkbare strategische HR-functie, bij voorkeur in eenleidinggevende of coördinerende rol.
– Uitstekendecommunicatieve vaardigheden en overtuigingskracht.
-Leiderschapskwaliteiten en het vermogen om anderen teinspireren.
– Een proactieve en resultaatgerichtewerkhouding.
– Sterk analytisch vermogen enprobleemoplossend vermogen.

Arbeidsvoorwaarden
Je komtte werken in een inspirerende werkomgeving waar veel aandacht isvoor ontwikkeling, inspirerend leiderschap en talenten van onzemedewerkers. We bieden je een functie waarin je zelfverantwoordelijk bent voor jouw ontwikkeling, waar je een grotemate van vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt in de uitvoeringvan je functie. Daarnaast bieden we:

– Eensalaris van min. €5.447,- en max. €6.633,- (schaal 13) bruto permaand bij een fulltime dienstverband (40 uur per week). Inschalingvindt plaats op basis van opleiding en ervaring.
– Jekrijgt 27 vakantiedagen en je bouwt je 112,5 uur (adv) per jaar opbij een 40-urige werkweek.
– Je ontvangt eeneindejaarsuitkering van 8,33% bovenop je vakantiegeld.
– Wij werken hybride. Dat betekent dat je in afstemming met je teamtijd- en plaats onafhankelijk werkt. 
– Wijhanteren een gunstige pensioenregeling bij ABP en betalen 70% vanjouw pensioenpremie.
– Je ontvangt een tegemoetkomingin de premie ziektekostenverzekering van €27,50 netto permaand.
– Het Individueel Keuzebudget (IKB). Zo kan jebijvoorbeeld de eindejaarsuitkering en vakantiegeld maandelijkslaten uitbetalen (of een deel hiervan) en 5 verlofdagen verkopen,sparen of kopen. De keuze maak je in november.
– Eenreiskostenvergoeding woon-werkverkeer of thuiswerkvergoeding.
– Wij stimuleren duurzaam reizen; OV wordt bij ons volledigvergoed.
– Ruime faciliteiten om hybride te werken:zakelijke telefoon, een laptop en thuiswerkopties.
– Dearbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO SBB. 
– Wijgeven aandacht aan jouw persoonlijke ontwikkeling, je kuntopleidingen en cursussen volgen via onze SBB Academie. 
– Een aanstelling voor de duur van een jaar, met uitzicht opeen contract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren.

Lees hier meer

Deel deze vacature: