WMO Consulent – koen. – Zoetermeer

koen.

Wat jij doet

Als WMO Consulent in Regio Zuid-Holland ben je een essentiële spil in het bieden van ondersteuning en zorg aan inwoners die dit nodig hebben. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van de zorgbehoeften van cliënten en het regisseren van de juiste ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
wat jij doet:

 • beoordelen van aanvragen voor Wmo-voorzieningen op basis van gesprekken en huisbezoeken;
 • opstellen van indicatierapporten en het adviseren over de toekenning van voorzieningen;
 • samenwerken met zorgaanbieders, leveranciers en andere professionals binnen het sociaal domein;
 • voeren van keukentafelgesprekken om de situatie en behoeften van cliënten te evalueren;
 • opstellen van ondersteuningsplannen en monitoren van de voortgang van de hulpverlening;
 • deelnemen aan multidisciplinaire overleggen en bijdragen aan de ontwikkeling van beleid binnen de Wmo;
 • toepassen van de wet- en regelgeving in het kader van de Wmo en borgen van de kwaliteit en rechtmatigheid van de dienstverlening;
 • fungeren als eerste aanspreekpunt voor cliënten en hun netwerk.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: