Strategisch adviseur innovatie – SBB – Zoetermeer

SBB

Bedrijfsomschrijving
Hetteam S&B (Strategie en Beleid) bestaat uit een divers team van22 personen. Het is een hecht team dat elkaar graag helpt op dediverse beleidsterreinen en vanuit hun specifieke sector. Metkennis, ideeën en met gebruik van het netwerk verbetert ons team deaansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Jerapporteert aan de manager Strategie en Beleid.

Functieomschrijving
_Benjij een ervaren strateeg met een passie voor innovatie enkennisontwikkeling? Krijg jij energie van het vinden van slimmeoplossingen en vernieuwende initiatieven voor SBB? Dan verwelkomenwij jou graag in ons team!_Als strategisch adviseur volg je actieftrends en ontwikkelingen, signaleer je kansen voor innovatie enontwikkel je een visie op innovatie, kennis en strategie. In dezerol fungeer je als strategisch sparringpartner voor de directie, MTen het bestuur. Het vermogen om kansen en bedreigingen teidentificeren en daarop proactief te anticiperen is een belangrijkonderdeel van jouw rol als strategisch adviseur. Je haalt slimmeoplossingen en ideeën voor innovatie op en legt deze voor aan hetmanagement. Na nader onderzoek werk je deze uit, zorg je voorheldere analyses en cijfermatige onderbouwingen en leg je deze vooraan de directie en het bestuur ter goedkeuring. Rapporteren overvoortgang en resultaten aan de directie en MT is een integraalonderdeel van de functie. Je draagt zorg voor communicatie met in-en externe stakeholders en creëert draagvlak. Vervolgens zorg jeervoor dat innovaties mét draagvlak vanuit de organisatie snel ensuccesvol worden uitgerold. Het vermogen om vanuit het perspectiefvan de verschillende doelgroepen te handelen en strategischevernieuwingen door te voeren is cruciaal. Je bentmedeverantwoordelijk voor het vergroten van het innovatieklimaat.Hiermee vervul je een ambassadeursrol en creëer je de nodigerandvoorwaarden voor innovatie. Je creëert platforms om inspiratieen ideeën op te halen bij onze klanten, onze stakeholders en uit deorganisatie. Daarnaast ben je betrokken bij het ontwikkelen van hetstrategische beleid en de visie van SBB. Je bouwt in- en externenetwerken op en onderhoudt deze.

Functie-eisen
De idealekandidaat is een verzamelaar van innovatieve ideeën en eenverbinder met een diepgaand begrip van klantwensen. Je bent altijdop de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen. Door jeproactieve houding ben je in staat om effectief in te spelen opdeze trends, ontwikkelingen en eventuele knelpunten binnen hetwerkveld. Je bent de voelspriet in relatie tot belangrijkestakeholders en binnen de gehele organisatie, en je weet mensen meete nemen in vernieuwing, kennis en strategie. Daarnaast zien wegraag het volgende in jou terug: – Je beschikt over eenwo werk- en denkniveau. – Je hebt minimaal vijf jaarrelevante werkervaring in een soortgelijke functie. – Je weetvoor welke uitdagingen het beroepsonderwijs en het bedrijfslevenstaan. – In- of externe weerstand ga je niet uit de weg, maar jezoekt het gesprek op om in gezamenlijkheid tot een (effectieve)oplossing en resultaat te komen. – Je hebt ervaring inrelatie- en stakeholdermanagement.

Arbeidsvoorwaarden
Je komtte werken in een inspirerende werkomgeving waar veel aandacht isvoor ontwikkeling, inspirerend leiderschap en talenten van onzemedewerkers. We bieden je een functie waarin je zelfverantwoordelijk bent voor jouw ontwikkeling, waar je een grotemate van vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt in de uitvoeringvan je functie. Daarnaast bieden we: – Een salaris van minimaal€5.447,- en maximaal €6.633,- (schaal 13) bruto per maand bij eenfulltime dienstverband. Inschaling vindt plaats op basis vanopleiding en ervaring. – Je krijgt 27 vakantiedagen en bij eenfulltime dienstverband bouw je 112,5 uur (ADV) per jaar op. – Eeneindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld. – Een tegemoetkomingin jouw premie ziektekostenverzekering van €27,50 netto per maand.- Het Individueel Keuzebudget (IKB). Zo kan je bijvoorbeeld na jeindiensttreding eenmaal per jaar voor kiezen om deeindejaarsuitkering en vakantiegeld maandelijks te laten uitbetalen(of een deel hiervan) en 5 verlofdagen verkopen, sparen of kopen.Deze keuze maak je in de maand november. – Deelname aan eenpensioenregeling bij ABP waarbij SBB 70% van de premie betaalt. -Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling; je kunt opleidingenen cursussen volgen via onze SBB Academie. – Een inwerkprogramma;wij werken met een buddy systeem. – Een reiskostenvergoedingwoon-werkverkeer. – Wij stimuleren duurzaam reizen; OV wordt bijons volledig vergoed. – Faciliteiten om hybride te werken en eenthuiswerkvergoeding. – Een zakelijke telefoon en een laptop. – Eenaanstelling voor de duur van een jaar, met uitzicht op een contractvoor onbepaalde tijd bij goed functioneren.

Lees hier meer

Deel deze vacature: