Senior Vergunningverlener Omgevingsrecht – Flexurance – Zoetermeer

Flexurance

Bij onze opdrachtgever zetten alle medewerkers zich vol overtuiging in voor de opbouw van de stad, direct of indirect. Door duidelijke beslissingen te nemen, verbindingen te leggen en te vertrouwen op ieders individuele kracht, zien we onze stad elke dag mooier en beter worden. We zijn trots op wat we vandaag bereiken en bouwen aan een nog betere toekomst.

Samenwerking, openheid, flexibiliteit en voortdurend leren zijn de kernwaarden waarmee we oplossingen creëren voor maatschappelijke uitdagingen, groot en klein, voor zowel de stad als haar inwoners, zowel nu als in de toekomst. We zien mogelijkheden overal om ons heen, grijpen kansen aan en geven ruimte aan nieuwe ideeën en initiatieven.

Binnen de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) streven we naar een dienstverlenende, omgevingsbewuste en professionele benadering, waarbij we een regisserende rol vervullen in vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.

De afdeling is opgedeeld in twee teams: Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Het VTH-team bestaat op zijn beurt uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juristen en Beleid. De functie waarvoor u solliciteert valt onder het cluster Vergunningen.

Functiebeschrijving
Als specialist in vergunningverlening en handhaving ben je verantwoordelijk voor een breed scala aan taken binnen het proces van omgevingsvergunningen. Jouw kerntaken omvatten:

Beoordelen en afhandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen, met inbegrip van:

 • Bouwactiviteiten, gebruik van bouwwerken, aanleggen van terreinen en in- en uitritten.
 • Tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse activiteiten die afwijken van het omgevingsplan of andere regelgeving.
 • Overige activiteiten zoals kapvergunningen, gebruik van openbaar terrein, sloopmeldingen en ontheffingen.

  Uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden voor een grondige beoordeling en correcte afhandeling van omgevingsvergunningen, waaronder:

 • Coördinatie en bewaking van het vergunningsproces.
 • Controle op volledigheid en juistheid van aanvragen.
 • Toetsing aan geldende wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid.
 • Toepassing van gelijkwaardigheidsbepalingen volgens bouwregelgeving.
 • Inhoudelijke afstemming met interne en externe deskundigen.
 • Opstellen van (college)besluiten en voorwaarden, inclusief juridische en specialistische input.
 • Opstellen van bevindingennotities voor juridische beoordeling.
 • Organisatie en begeleiding van vooroverleg met aanvragers en adviseurs.
 • Leveren van inhoudelijke input bij overleg en beoordeling van zienswijzen en bezwaren.

  Beoordelen en afhandelen van meldingen en aanvragen met betrekking tot sloop, verstoring, verplaatsing of wijziging van bouwwerken, inclusief:

 • Uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden.
 • Beoordelen van mogelijke monumentale status en beschermde stads- en dorpsgezichten, evenals andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders.

  In deze rol ben je een cruciale schakel in het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving en het bevorderen van een veilige en leefbare omgeving in Zoetermeer.Functie-eisen
Minimaal een afgeronde opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als senior vergunningverlener omgevingsrecht
En je bent voor minimaal 32 uur beschikbaar per week (Voorkeur is 36 uur)

Indien niet in het bezit van de gevraagde diploma’s, bepaald opdrachtgever, op basis van kennis/ervaring of de kandidaat geschikt is.

Lees hier meer

Deel deze vacature: