Senior HR-adviseur – SBB – Zoetermeer

SBB

Bedrijfsomschrijving
Jewordt onderdeel van de HR-afdeling en samen met 25 collega’sadviseer je de directie, het management en de organisatie op hetgebied van organisatieontwikkeling, strategische personeelsplanningen andere casuïstiek. De HR-afdeling bestaat uit HR-advies,recruitment, personeels- en salarisadministratie, HR-inkoop,functioneel beheer en SBB Academie. _“Onze medewerkers zijn trotsop hun bijdrage aan het maatschappelijke belang. Zij waarderen SBBvooral om de autonomie en regelruimte en de heldereorganisatiedoelen”? Bettina Luijpen, manager HR._

Functieomschrijving
Omvang:32 – 40 uur per week Wil jij met jouw expertise en drive eenbijdrage leveren aan de beste praktijkopleidingen en aan vakmensenvoor de toekomst? En ben jij een HR-professional die snel doorheeft wat SBB nodig heeft en met jouw HR-kennis, ervaring enpersoonlijkheid toegevoegde waarde levert? Dan willen wij graag metjou in gesprek!Als senior HR-adviseur kijk je naar het groteregeheel op tactisch en strategisch niveau. Jouw goede communicatievevaardigheden en allround kennis van het HR-domein komen goed vanpas. Met kritische vragen en een nieuwsgierige blik, heldereadviezen en positief meedenken geef jij optimaal vorm aan jouwfunctie. Je krijgt een eigen portefeuille en adviseert en begeleidtleidinggevenden voor HR-zaken. Je bent in staat te switchen tussende dagelijkse HR-advieswerkzaamheden en je neemt de leiding inHR-projecten met strategische impact. Het vertalen naar concreteplannen en een strategische planning gaat je dan ook goed af. Zozijn wij bezig met de aansluiting van de organisatiestructuur op devele maatschappelijke ontwikkelingen, wat impact heeft op destrategische personeelsplanning. Jij stelt je zichtbaar op en bentbenaderbaar voor de medewerkers en leidinggevenden en je weet waarde uitdagingen liggen per afdeling. Je bent gesprekspartner opdiverse niveaus; vanuit een MT-overleg waar je advies geeft overhet thema duurzame inzetbaarheid, ga je moeiteloos door naar eengesprek met een leidinggevende die een complex vraagstuk heeft overde inrichting of bezetting van de afdeling. Hierbij maak je devertaalslag naar de HR-instrumenten die nodig zijn om tot een goedadvies en oplossing te komen. Het analyseren van cijfers gaat jegoed af en hierdoor zet je jouw acties weloverwogen in.

Functie-eisen
Je bent eendaadkrachtige persoonlijkheid met lef, die draagvlak weet tecreëren en het eerlijke gesprek voert. Ontwikkeling van medewerkersstaat voor jou op nummer één. Zo weet je ook als teamspelercollega’s te prikkelen om steeds verder te komen met elkaar. Alspersoon ben je nieuwsgierig; je vindt het een uitdaging om de vraagachter de vraag te stellen en met deze antwoorden creëer je nieuwinzicht. Je kijkt kritisch naar processen en doetverbetervoorstellen. Je hebt kennis van de arbeidsrechtelijke wet-en regelgeving en je schrijft goed leesbare voorstellen, of dit nugaat om een beleidsvoorstel of om een notitie voor het MT. – Jebeschikt over minimaal hbo werk- en denkniveau met een relevanteopleidingsachtergrond. – Je hebt minimaal vijf jaar werkervaringals HR-adviseur. – Je hebt ervaring met veranderkundigevraagstukken.

Arbeidsvoorwaarden
Je komtte werken in een inspirerende werkomgeving waar veel aandacht isvoor ontwikkeling, inspirerend leiderschap en talenten van onzemedewerkers. We bieden je een functie waarin je zelfverantwoordelijk bent voor jouw ontwikkeling, waar je een grotemate van vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt in de uitvoeringvan je functie. Daarnaast bieden we: – Een salaris van min.€3.914,- en max. €5.377,- (schaal 11) bruto per maand bij eenfulltime dienstverband (40 uur per week). Inschaling vindt plaatsop basis van opleiding en ervaring. – Je krijgt 27 vakantiedagen enje bouwt je 112,5 uur (adv) per jaar op bij een 40-urigewerkweek.  – Je ontvangt een eindejaarsuitkering van 8,33%bovenop je vakantiegeld.  – Wij hanteren een gunstigepensioenregeling bij ABP en betalen 70% van jouwpensioenpremie.  – Je ontvangt een tegemoetkoming in de premieziektekostenverzekering van €27,50 netto per maand.  – Wijgeven aandacht aan jouw persoonlijke ontwikkeling, je kuntopleidingen en cursussen volgen via onze SBB Academie.  – Faciliteiten om hybride te werken en een thuiswerkvergoeding. -Een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. – Wij stimulerenduurzaam reizen; OV wordt bij ons volledig vergoed. – Dearbeidsvoorwaarden zijn conform de cao SBB.   – HetIndividueel Keuzebudget (IKB). Zo kan je bijvoorbeeld na jeindiensttreding eenmaal per jaar (in november) ervoor kiezen om deeindejaarsuitkering en vakantiegeld maandelijks te laten uitbetalen(of een deel hiervan) en 5 verlofdagen verkopen, sparen of kopen. -Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling; je kunt opleidingenen cursussen volgen via onze SBB Academie. – Een aanstelling voorde duur van een jaar, met uitzicht op een contract voor onbepaaldetijd bij goed functioneren.

Lees hier meer

Deel deze vacature: