Privacy officer – SBB – Zoetermeer

SBB

Bedrijfsomschrijving
Afdeling Verandering en Realisatie (V&R) isverantwoordelijk voor het organiseren van de organisatie­bredeveranderingen binnen SBB. Met vier teams zijn wij betrokken bij hetgehele portfolio van veranderopdrachten, die met name wordenuitgevoerd als vernieuwende programma’s, projecten en analyse- enadviesopdrachten.
Afdeling V&R is als nieuwonderdeel in de organisatie sterk in ontwikkeling en bestaat op ditmoment uit 20 interne professionals en een flexibele schil vanexterne medewerkers. We groeien en zijn tegelijkertijd volop aanhet professionaliseren. In deze dynamiek is veel ruimte om jezelfte ontwikkelen.

Functieomschrijving
Ben jijeen privacy officer die de bescherming van persoonsgegevens op dejuiste waarde weet te schatten? Dan zijn wij op zoek naar jou!Alsprivacy officer heb je een belangrijke rol om de organisatie tehelpen de privacywetgeving (AVG) na te leven door in de dagelijksewerkprocessen de bescherming van persoonsgegevens te borgen. Watdoe je concreet in deze belangrijke rol?

-Je bent aanspreekpunt en specialist op het gebied van privacy,volgt de actualiteit op de voet en je deelt je kennis opintranet.
– Je inventariseert privacy-risico’s en neemtconcrete maatregelen of adviseert hierover.
– Je voertaudits en data privacy impact assessments (DPIA) uit (gevraagd enongevraagd) en koppelt de geanalyseerde uitkomsten terug aanbetrokkenen.
– Je creëert bewustwording op het gebiedvan privacy via communicatiemiddelen, zoals workshops, nieuws viaintranet en door gesprekken.
– Je registreert debevindingen van je analyses in een kwaliteitssysteem voorinformatie­beveiliging (ISMS) en borgt daarmee de opvolging.
– Je werkt nauw samen met de jurist privacy, de functionarisgegevensbescherming (FG), de adviseur informatiebeveiliging (ISO)en de teamleiders.
– Je levert vanuit je kennisgebiedeen bijdrage aan het SBB-jaarplan.
– Tenslotte houd jehet AVG-verwerkingsregister up-to-date en handelt eventueledatalekken professioneel af.

Functie-eisen
Voor dezefunctie zijn wij op zoek naar een collega die privacyregelgevinggoed weet te vertalen naar de werkprocessen binnen de organisatieen die de stakeholders weet mee te nemen in wat er moet gebeuren.Je bent daarom een resultaatgericht persoon met sterkecommunicatieve vaardigheden.  Verder zien wij graag hetvolgende terug:

– Een hbo werk- endenkniveau.
– Aantoonbare ervaring in het werkveld vanprivacy en AVG compliance.
– Brede praktische kennisvan de actuele wet- en regelgeving op het gebied vangegevensgebruik en -bescherming.
– Ervaring met ISO27701 en de opzet, bestaan en werking van dit privacy informatiemanagementsysteem (PIMS).
– Je hebt een pré als je CIPMen/of CIPP/e of vergelijkbaar gecertificeerd bent.

We vinden het belangrijk dat je je goed kunt vinden inde beschreven rol en verantwoordelijkheid.
Ook al neemje (nog) niet alle competenties mee, maar ben je enthousiast overdeze functie, schroom dan niet om te reageren. We zien je reactiemet je motivatie graag tegemoet.

Arbeidsvoorwaarden
– Jegaat aan de slag in een betrokken team in opbouw met een informelesfeer.
– Een salaris van minimaal €3.045,- tot maximaal€4.607,- bruto per maand (schaal 10) bij een fulltime dienstverband(40 uur). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding enervaring.
– De werkomgeving biedt uitdaging met veelmogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, waarbij je trainingen kuntvolgen via onze SBB Academie.
– Je hebt 27vakantiedagen en ook 14 ADV-dagen bij een fulltimedienstverband.
– Je ontvangt  eeneindejaarsuitkering van 8,33% bovenop je vakantiegeld en eentegemoetkoming in jouw premie ziektekostenverzekering van €330netto per jaar.
– Je krijgt faciliteiten om hybride tewerken: zakelijke telefoon, een laptop en thuiswerkopties.
– Je hebt keuze-opties Individueel Keuzebudget (IKB), zoalsbijvoorbeeld de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld maandelijkslaten uitbetalen of verlofdagen verkopen, sparen of kopen.
– Je doorloopt een inwerkprogramma; wij werken met eenmentorsysteem.
– Je krijgt een reiskostenvergoedingwoon-werkverkeer, waarbij OV volledig wordt vergoed.
-Een aanstelling voor de duur van een jaar, met uitzicht op eencontract voor onbepaalde tijd.

Lees hier meer

Deel deze vacature: