Orthopedagoog-Generalist Doven enSlechthorenden – Matchpartner Werving en Selectie – Zoetermeer

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Zorginstelling gespecialiseerd in het begeleiden vanclienten met een specifieke, audiologische beperking. Degeestelijke zorg en dienstverlening aan doven en slechthorenden issterk aan verandering onderhevig, met name omdat er zoveeltechnologische ontwikkelingen zijn op ditgebied.

Bedrijfscultuur

Hetmeekrijgen, meenemen, en ook opnemen in de organisatie van doven enslechthorenden geeft een heel specifiek karakter aan de instelling.Het “familie-gevoel” wordt verder versterkt door het feit dat desector zich in een niche bevindt. Er zijn veel langedienstverbanden. Een specifieke affiniteit met de doelgroep is weleen grote vereiste om te kunnen slagen in de organisatie.

Functieomschrijving

Voor een gespecialiseerde instelling zoeken wij eenOrthopedagoog-Generalist Doven en Slechthorenden.

De professional die wij zoeken heeft belangstelling omzich volop in te zetten voor een bijzondere doelgroep: kinderen enjongeren met een auditieve beperking en psychischeproblematiek. 

Je gaat je bezighouden metdiagnostiek en indicatiestelling, het opstellen vanbegeleidings- en behandelplannen. Maar vooral met het vernieuwen enverbeteren van de dienstverlening, en:

  • Het behandelen (CGT, EMDR en/of schematherapie) eneventueel geven van groepstrainingen
  • Advisering en consultatie
  • Het helpenvormgeven en verbeteren van behandelbeleid enzorgprogramma’s
  • Intercollegiaal- en anderevormen van overleg
  • Het beoordelen eninterveniëren in crisissituaties van patiënten in zorg op verzoekvan professionals.

Functie-eisen

Degeschikte kandidaat voor deze vacature beschikt over:

  • Een geldige BIG-registratie en bevoegdheid omte werken als Orthopedagoog-Generalist
  • Gedegenkennis en ervaring met VCGT, EMDR en het doen vanpsychodiagnostisch onderzoek
  • Affiniteit metsystematisch werken en het geven van supervisie
  • Creativiteit, doorzettingsvermogen en analytischvermogen
  • Auto en rijbewijs.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband dat zowel fulltime alsparttime kan worden uitgevoerd. Een aanstelling bij deorganisatie zelf, met uitzicht op vast. Salaris is op basis vanachtergrond en werkervaring, conform schaal 65GGZ. Aanvullende regelingen zijn bespreekbaaren tevens krijgt u -indien nodig- cursussen gebarentaal endovencultuur.

Lees hier meer

Deel deze vacature: