Netwerkregisseur Sterke Sociale Basis – Gemeente Zoetermeer – Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer

Jouw uitdaging Functie-eisen Goed om te weten
Jouw uitdaging
Dit is de rol
Je bent werkzaam voor het cluster Sterke Sociale Basis. Dit cluster bestaat, inclusief jijzelf, uit zes medewerkers. Het werk van dit cluster bestaat uit het opbouwen en beheren van diverse netwerken in de stad, zoals Zoetermeer voor Elkaar en de Community tegen Eenzaamheid. Samen met de partners uit deze netwerken streeft de gemeente naar een inclusieve, betrokken en vitale samenleving, waarin iedereen meedoet ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond, seksuele identiteit of beperking. Jouw rol hierbij is netwerkregisseur op diverse, binnen het cluster wisselende onderwerpen als; aanpak eenzaamheid, aanpak discriminatie en beheer van subsidieaccounts.
Voor het beheren van subsidieaccounts ben je het aanspreekpunt van de wijk- en buurtverenigingen. Je weet verenigingen te verbinden met andere wijkpartners en bestaande netwerken waardoor hun bijdrage aan het versterken van de sociale basis zichtbaarder wordt. Denk aan het samenwerken met organisaties zoals, Slachtofferhulp, COC Haaglanden, stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding, kerkelijke organisaties, ouderenbonden en vluchtelingenwerk.
Het team heeft een rol in het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. Zoetermeer kent een actieprogramma tegen eenzaamheid, dat wordt uitgevoerd samen met de Zoetermeerse Community tegen Eenzaamheid als een belangrijk netwerk in de stad. Je denkt vanuit jouw netwerk mee om dit actieprogramma verder te verstevigen en de community daarvoor maximaal in te zetten.
Tot slot, heb je een rol in een nieuw netwerk dat is ontstaan voor de inzet van een diverse stad. Middels een coalitie worden de handen van bestaande organisaties ineen geslagen en is er een gezamenlijke, gebundelde aanpak. Een aanpak tegen discriminatie en sociale uitsluiting en vóór gelijke behandeling. Samen met je collega help je het proces regisseren en verbind je de acties aan de gemeentelijke ambities op verschillende niveaus.
Op dit moment ligt de focus van de functie specifiek op de Sterke Sociale Basis. De inhoud van de functie is dynamisch en taken kunnen wisselen. Je bent in staat om op meerdere terreinen binnen het Sociaal Domein beleid te ontwikkelen en te implementeren.
Dit zijn wij
Het Sociaal Domein bestaat uit de drie afdelingen Beleid, Inkomen & Zekerheid en Zorg/JGH. De functie netwerkregisseur Sterke Sociale Basis valt onder het afdelingshoofd beleid en is gepositioneerd in het team SD netwerken. In dit team werken tussen de 15-20 collega’s. Het team houdt zich bezig met de zorg- en welzijnstaken die de gemeente uitvoert op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het team ontwikkelt beleid, stuurt (maatschappelijke) processen, werkt aan netwerkvorming samen met de stad en is co-creator en opdrachtgever van zorg- en welzijnsinstellingen. Je werkt intensief samen met collega-beleidsadviseurs/netwerkregisseurs binnen het team en Sociaal Domein breed.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.