Bezwaar en Beroep Juridisch Medewerker (Sociaal Domein) – koen. – Zoetermeer

koen.

Wat jij doet

Als onderdeel van het Sociaal Domein, richt de afdeling Inkomen & Zekerheid zich op het versterken van de sociale zekerheid en het ondersteunen van inwoners via diverse wettelijke kaders.
wat jij doet:

  • behandelen van bezwaar- en (hoger)beroepschriften binnen de kaders van de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet, en andere relevante wetgevingen;
  • vertegenwoordigen van de gemeente bij juridische procedures in rechtbanken en bij de Centrale Raad van Beroep;
  • opstellen en uitvoeren van voorlopige voorzieningen om onmiddellijke behoeften van burgers te adresseren;
  • actief bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van beleid binnen het sociaal domein;
  • zorgen voor een nauwkeurige rapportage en documentatie van alle casussen.
  • Lees hier meer

    Deel deze vacature: