Beleidsadviseur Milieu met als Specialisme Gezondheid – Werken in Haaglanden – Zoetermeer

Werken in Haaglanden

Zoetermeer is in de afgelopen 60 jaar uitgegroeid tot een van de grootste steden in deze regio. Een goede leefomgevingskwaliteit is voor ons een zeer belangrijk onderwerp, daarom versterken we ons team graag met een Beleidsadviseur Milieu met als specialisme Gezondheid. In deze rol zul je nauw samenwerken met de adviseur klimaat en circulaire economie en de adviseur bodem en water.

In 2040 een CO2 neutrale stad, is één van de thema’s die op de agenda staan waar jij je mee bezig gaat houden. Maar ook het inventariseren van al onze ambities van de diverse milieuthema’s, op elkaar afstemmen en inbrengen in de Zoetermeerse implementatie van de Omgevingswet. Om dit dan weer te vertalen naar concrete beleidsplannen en -adviezen, hier ligt het zwaartepunt van de functie. Ook lever je een bijdrage aan ontwikkeling, vernieuwing en implementatie van het beleid op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, straling (o.a. 5G) en externe veiligheid en hieraan gerelateerde onderwerpen (bijv. Het Schone Lucht Akkoord) en adviseert hierover ook in programma’s en projecten. Daarnaast bewaak je de samenhang met aangrenzende beleidsterreinen, ook met andere teams binnen onze organisatie en met de Omgevingsdienst Haaglanden. En maakt inzichtelijk wat de beleidsvrijheden zijn onder de Omgevingswet voor de verschillende milieuthema’s en bereidt voorstellen voor.

Je blijft goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en weet eventuele consequenties daarvan te vertalen naar het gemeentelijke beleid gericht op zowel de technische oplossingen als gedragsbeïnvloeding. Je beantwoordt o.a. moties, schriftelijke vragen, technische vragen en toezeggingen. Zowel op regionaal als op provinciaal niveau behartig jij de belangen van de gemeente in verschillende samenwerkingsverbanden en lever je een bijdrage aan visievorming, bestemmings- en beleidsplannen.

Dit ben jij
Er is genoeg te doen, gelukkig maar want jij houdt ervan om je handen uit de mouwen te steken. Je werkt actief toe naar ons doel om te zorgen voor een veilig milieu en een prettige leefomgeving voor de inwoners. Als Beleidsmedewerker Milieu ben je in staat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar het eigen werkterrein. Je staat stevig in je schoenen en kunt strategisch denken, waarbij je altijd het grotere geheel in je achterhoofd houdt. Je bent een netwerker pur sang en zoekt de samenwerking op waar nodig. Je denkt graag mee om soms onorthodoxe oplossingen te verzinnen binnen de kaders van de wetgeving. Voor jou is niet de letter maar de bedoeling van de wet leidend: een goede kwaliteit van de leefomgeving is waar het om draait. Je draagt zorg voor goede communicatie en effectieve afstemming gericht op de gewenste resultaten. Je bent je bewust van het politieke speelveld waarin je opereert en weet het bestuur goed te adviseren en informeren. Dit doe je door je sterke communicatieve vaardigheden in te zetten en door het schrijven van bondige en heldere stukken.

Dit neem je mee

Bij voorkeur meerjarige ervaring als beleidsadviseur milieu

Een afgeronde wo- of hbo-opleiding, in de richting van bijvoorbeeld Milieukunde

Kennis van geluid, luchtkwaliteit, straling (o.a. 5G) klimaatadaptatie, externe veiligheid en van de Omgevingswet

Aantoonbare relevante werkervaring in de fysieke leefomgeving en het verduurzamen van binnenstedelijk gebied

Affiniteit met integrale ruimtelijke- en/of gebiedsopgaven

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.