Algemeen directeur – Stichting Andreas College via ScoliX – Katwijk

  • Katwijk

Stichting Andreas College via ScoliX

Directeur Pieter Groen (0,8 – 1,0 fte) onderwijskundig leider | transparant | organisatiesensitief De functie Voelt u zich uitgedaagd om te werken aan een inspirerende en uitdagende leeromgeving op een school in Katwijk aan Zee? Waar vanuit een breed en gevarieerd onderwijsaanbod met betrokken docenten wordt gewerkt aan de toekomst van leerlingen? Wilt u vanuit modern christelijke waarden, waarin respect, naastenliefde, zorgzaamheid en eigen verantwoordelijkheid essentieel zijn, het beste onderwijs kunnen bieden? Vindt u het belangrijk dat leerlingen zich kunnen ontplooien op intellectueel en sociaal gebied en dat zij kunnen ontdekken wat voor henzelf en anderen waardevol is? Dan is de functie van directeur op Pieter Groen de baan voor u. Pieter Groen biedt onderwijs op het niveau van mavo (vmbo theoretische leerweg), havo en vwo. Uitgangspunt is: de leerling met zijn of haar talenten. De leerlingen krijgen veel ruimte en faciliteiten om hun talenten te verkennen en te ontwikkelen. Pieter Groen biedt de School voor Ondernemend Leren, Tweetalig Onderwijs of de Keuzeklassen, waarbij leerlingen kunnen kiezen wat het beste bij hen past. De waarden van de school komen tot uiting in karakteristieke kenmerken zoals kleinschaligheid, veiligheid, persoonlijke aandacht, kansrijke omgeving en respectvolle samenwerking. Als directeur bent u integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en geeft u uitvoering aan het strategisch beleid. U bent een verbindend leider die de goede kanten van de eigen ruimte en cultuur van Pieter Groen behoudt en binnen heldere kaders een juiste balans vindt tussen ruimte geven en verantwoordelijkheid nemen. Uw handelen wordt gekenmerkt door transparantie, betrouwbaarheid en heldere communicatie. Voortbouwend op wat de school te bieden heeft, werkt u aan het versterken van de resultaten en de reputatie van de school. Als boegbeeld van de school stimuleert u de interne samenwerking, de samenwerking binnen de stichting en vervult u een belangrijke rol in het contact met andere scholen, schoolbesturen en diverse externe werkverbanden. Ingangsdatum: 1 juni 2023 of zoveel eerder als mogelijk. Informatie over de organisatie Pieter Groen heeft circa 1.350 leerlingen en 140 medewerkers en een gevestigde naam in het Katwijkse onderwijsveld. De school wordt geleid door een directeur en vijf adjunct directeuren, ondersteund door een facilitair manager. Bij het onderwijs staan maatwerk voor leerlingen en feedback op het leerproces centraal. Leerlingen krijgen veel ruimte om zich in verschillende richtingen te oriënteren en te ontwikkelen. Door de relatieve kleinschaligheid van de organisatie (her)kennen de leerlingen elkaar in de school. De school is overzichtelijk ingericht, waarbij de leerlingen van de onder- en bovenbouw een eigen ingang hebben. Pieter Groen is één van de drie scholen van Stichting Andreas College, een brede scholengemeen-schap voor christelijk voortgezet onderwijs in Katwijk. De stichting heeft circa 2300 leerlingen en 350 medewerkers. De organisatie staat voor kwalitatief goed en uitdagend onderwijs waarbij leerlingen hun eigen identiteit verder kunnen ontwikkelen, zodat zij kunnen functioneren in een complexe samenleving, waarin verschillende culturele en levensbeschouwelijke stromingen bestaan. De stichting wordt geleid door een éénhoofdig College van Bestuur. De bestuurder is verantwoordelijk voor de aan hem toebedeelde taken en/of portefeuilles, binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke kaders. De bestuurder ziet erop toe dat het geven van onderwijs in overeenstemming is met de identiteit en het strategisch koersdocument van de stichting. De directeuren van de scholen zijn verantwoordelijk voor en geven uitvoering aan de vertaling van het beleid op de scholen. Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de websites Stichting Andreas College (stichtingandreascollege.nl) en Pieter Groen (pietergroen.nl).

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.