Adviseur Grens en Veiligheid – Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie – Zoetermeer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Op dit moment is de inwerkingtreding van de eerste verordening (SIS) voorzien voor begin 2023. Dit is een verordening met relatief veel impact voor het OM. Hoewel we uiteraard veel hebben voorbereid, zal pas in de praktijk gaan blijken wat de impact precies is en in hoeverre daar nog verdere afstemming met onze ketenpartners voor nodig is. De volgende verordening (EES) zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 in werking treden, waarna de andere verordeningen volgen. De impact hiervan is ook nog niet volledig helder en zal zich in de praktijk ontwikkelen. Dit vraagt enerzijds nog veel beleidsmatige afstemming met ketenpartners, maar anderzijds vooral forse inzet op de implementatie van deze complexe regelgeving, die verschillende rechtsonderdelen bij elkaar brengt, in het rechtshandhavings-/opsporingsveld. Privacyvraagstukken (welke gegevens mogen onder welke omstandigheden met wie gedeeld worden?) spelen daarin dan ook een belangrijk rol, dus affiniteit met dit onderwerp is een must.

Als Adviseur G&V heb je een centrale rol binnen het Expertteam. Je onderhoudt contacten met de ketenpartners en zorgt voor de vereiste voortgangsrapportages en andere documenten die moeten worden aangeleverd aan het overkoepelend programma. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor collega’s binnen het OM. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van het Centraal toegangspunt (CTP) binnen het OM. Het CTP betreft de cruciale schakel tussen de opsporing en de beschikbare gegevens in de GenV-databanken. Om de gegevens uit deze databanken te mogen ontvangen en gebruiken in het kader van opsporing dient een proces te worden doorlopen wat is omgeven met allerlei waarborgen en voorwaarden. Het is de Officier van Justitie die bepaalt of daar aan is voldaan, maar als adviseur G&V tref jij daartoe de voorbereiding.

Je bent (mede) verantwoordelijk voor het bijhouden van ons interne juridisch kennissysteem, de aanwijzingen, handboeken en instructies die vanuit het Team worden opgesteld. Ook draag je bij aan het opleiden van collega’s, zowel intern als extern

Tot slot kun je ook worden ingezet bij de ondersteuning op andere portefeuilles of projecten waarvoor het team verantwoordelijk is.

Het gaat om een breed takenpakket dat varieert van operationele tot meer tactische en beleidsmatige werkzaamheden. Je bent een snelle denker, kunt schakelen van detailniveau naar hoofdlijnen en goed omgaan met het verschil in tempo en eigen dynamiek die de verschillende werkzaamheden met zich meebrengen. Het internationale werkveld is volop in ontwikkeling en we verwachten van jou een ondersteunende rol in eventuele veranderingen die dat voor onze organisatie met zich brengt.

Binnen het team krijg je veel professionele ruimte en weet daar ook goed mee om te gaan. Je draagt positief bij aan de sfeer en onderlinge verhoudingen in het team, je bent collegiaal en flexibel. Jij kunt verbinding maken en weet helder te communiceren en adviseren.

Functie-eisen
Je bent in het bezit van een afgeronde Universitaire of HBO opleiding (bijvoorbeeld Rechten, Bestuurskunde of Internationale betrekkingen);
Kennis van het strafrecht/ strafvordering en het opsporingsproces is een vereiste;
Kennis van internationale rechtshulp is een pre;
Een stevige persoonlijkheid met overtuigingskracht die niet schroomt om zijn/haar eigen mening of tegenspraak te geven;
Een resultaatgerichte manier van werken;
Gericht op samenwerking, mensen in beweging kunnen krijgen;
Je bent proactief, ondernemend en vernieuwend;
Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift, een andere taal is een pre.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 10
Maandsalaris Min €2.957 – Max. €4.707 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur 1 jaar
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
Een veiligheidsonderzoek is onderdeel van de procedure.
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij Roy Appels (Teamleider Team Internationaal) en Marije van der Laan (Coördinerend Officier van Justitie G&V) beiden bereikbaar via telefoonnummer 088 – .
Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Landelijk Parket houdt zich bezig met de bestrijding van (internationaal) georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Van mensenhandel, drugs en witwassen tot terrorisme en cybercrime. Ernstige misdaad, die vraagt om een slimme en creatieve aanpak in samenwerking met andere partijen. Bij ons parket werken ongeveer 300 professionals, verspreid over zes vestigingen: Rotterdam, Amsterdam, Zwolle, Den Bosch, Zoetermeer en Badhoevedorp.

Team Internationaal is het team binnen het Landelijk Parket dat zich bezig houdt met advisering over internationale onderzoeken en internationale informatie-uitwisseling. Daarnaast is het team nauw betrokken bij het opstellen van landelijk OM-beleid op het gebied van internationale rechtshulp en fungeert het als kenniscentrum. Het Expertteam Grenzen & Veiligheid is onderdeel van Team Internationaal. Het team heeft als standplaats Zoetermeer.

Het overkoepelend programma ‘Grenzen en Veiligheid’ draait bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Binnen dat programma werken collega’s van verschillende overheidsdiensten zoals de Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee, IND, Ministerie van Buitenlandse zaken én het Openbaar Ministerie samen om nieuwe EU-verordeningen te implementeren in Nederland. Die verordeningen zien op het versterken van grenstoezicht en de interne veiligheid van het Schengengebied en dragen bij aan het tegengaan van illegale immigratie, georganiseerde criminaliteit en terrorisme. De collega’s die dit doen voor het Openbaar Ministerie vormen samen het Expertteam Grenzen & Veiligheid, dat organisatorisch is ondergebracht binnen het Team Internationaal van het Landelijk Parket. Het expertteam is ook verantwoordelijk voor de implementatie van Grenzen & Veiligheid binnen het Openbaar Ministerie.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. .

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.