Accountmanager New Business – WerkTalent – Zoetermeer

WerkTalent

Bedrijfsomschrijving

Steeds meer mensen staan op die het verschil willenmaken en die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Ditbedrijf heeft als doel om Nederland elke dag veiliger te maken. Ditdoen we door onze collega’s, klanten en medemens te beschermen enbeveiligen. Onze collega’s zijn binnen onze organisatie hetallerbelangrijkst. Samen behalen we ons doel door integer samen tewerken, waarbij iedereen zichzelf kan zijn. Wij willen dat onzecollega’s altijd een fijne werkplek hebben en plezier behouden inhun werk. Daarom vinden wij dat iedereen de kans moet krijgen zichop professioneel én persoonlijk vlak te ontwikkelen. Dit doen weonder andere door gratis meer dan 350 trainingen/cursussen aan tebieden, loopbaangesprekken te voeren en je te begeleiden vanaf jeindiensttreding tot aan het einde van jeloopbaan.

Als je als medewerker toe bent aan eennieuwe functie, zijn er volop kansen om door te groeien. Onzeorganisatie bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen met eendiversiteit aan mensen, functies en klanten. Wij dragen bij aan hetbeveiligen en beschermen van klanten en de maatschappij omNederland elke dag veiliger te maken.

Functieomschrijving

Je adviseert klanten over de mogelijkheden op hetgebied van veiligheid en koppelt hieraan de oplossingen die onzeorganisatie kan bieden. Om ervoor te zorgen dat je goed voorbereidbent op de gesprekken die je voert, word je intern opgeleid enbegeleid. Omdat je in een specifieke branche zal komen te werken ishet van belang dat je ervaring hebt in de safety branche ofervaring hebt met het verkopen van veiligheidspersoneel, materialenen middelen op het gebied van veiligheid. Maandelijks vinden ersales meetings plaats, waarin je met je collega’s in teamverbandkunt sparren over je werk en resultaten. Je bent zelfverantwoordelijk voor het indelen van je werkdagen en de resultatendie je behaalt. Daarom is het belangrijk dat je goed in staat bentom zelfstandig en resultaatgericht te werken. Met je manager heb jeregelmatig overleg over de voortgang van je werk en de resultatendie je boekt. In de functie van Accountmanager New Business heb jete maken met omzettargets. Je verwerkt alle relevante gegevens metbetrekking tot klanten en prospects in ons CRM-systeem. Daarnaastneem je deel aan projectteams voor salestrajecten, coördineer jeoffertetrajecten en bouw je een eigen netwerk op, welke je weet teonderhouden.

Functie-eisen

 • Zelfstandig en resultaatgericht kunnenwerken
 • Ervaring en affiniteit metbeveiligingsbranche
 • Een commerciële enenthousiaste instelling
 • Minimaal een HBOopleiding in een commerciëlerichting

Arbeidsvoorwaarden

 • Een bruto maandsalaris tussen de €3235,-en €4882,-, o.b.v. een 40-urige werkweek (salaris afhankelijk vanopleiding en werkervaring).
 • 8,5%vakantietoeslag.
 • Een aantrekkelijkebonusregeling.
 • Een functietoeslag van €70,-netto per maand
 • 25vakantiedagen.
 • De mogelijkheid om extra vrijedagen bij te kopen.
 • Opleidingsmogelijkheden engerichte sales trainingen (een leven lang leren is onderdeel vanons personeelsbeleid)
 • Een zeer goedepensioenregeling.
 • Een leaseauto, laptop entelefoon.
 • Deelname aan collectieveziektekostenverzekering

Lees hier meer

Deel deze vacature: